Lập trình mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc tablet là có thật. Sau đây là các công cụ tuyệt vời bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí để lập trình khi không mang theo một chiếc máy tính cá nhân tiêu chuẩn mà hoàn toàn không bị giảm đi sức mạnh.

Các dịch vụ được nhắc đến dưới đây có điểm chung như sau:

 • Cung cấp đầy đủ trải nghiệm và tính năng tương tự như bạn đang lập trình trên máy tính cá nhân của mình ngay trên trình duyệt thông qua dịch vụ đám mây. Ví dụ thực thi được code, port forwarding (mở localhost), vv
 • Có tùy chọn sử dụng miễn phí

  Các môi trường lập trình online

  Gitpod

Gitpod cung cấp môi trường lập trình hoàn chỉnh hoạt động trên mọi thiết bị thông qua trình duyệt web.

Lợi ích tuyệt vời

 • 50 giờ lập sử dụng miễn phí mỗi tháng. Cần kết nối tài khoản Linkedin để kích hoạt ưu đãi này. Sau khi hết số giờ miễn phí, nâng cấp thêm số giờ với giá $0.36/giờ (~9000đ).
 • Môi trường lập trình đẩy đủ tính năng gồm cả Terminal, Port forwarding, sử dụng VS Code online

  Github Codespace

Github Codespace là môi trường lập trình online do Github cung cấp cho phép sẵn sàng lập trình ngay lập tức trên mọi thiết bị.

Lợi ích tuyệt vời

 • 60 giờ sử dụng + 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí hàng tháng
 • Nhiều lựa chọn trả phí linh hoạt từ $0.18/giờ với phần cứng 2 nhân
 • Tích hợp hoàn hảo hệ sinh thái của chính Github dễ dàng.
 • Môi trường lập trình đẩy đủ tính năng gồm cả Terminal, Port forwarding, sử dụng VS Code online

Sử dụng VS Code online

Các dịch vụ như Gitpod hay Github Codespace đều cung cấp môi trường lập trình với Visual Studio Code online cho bạn trải nghiệm quyen thuộc xuyên suốt từ máy tính cá nhân lẫn trên cloud.

Commit code lên Github

Để commit các thay đổi với 1 repo bất kỳ từ Gitpod, bạn cần cho phép Gitpod ghi các thay dổi lên repo public và private của mình tại mục Integration.

Cho phép Gitpod ghi các thay đổi lên repo Github

Các bước cập nhật mã nguồn Github lên repo từ Gitpod

Trải nghiệm “code”

 • Paste hình ảnh screenshot vào chính Code Editor y như soạn thảo với VS Code trên desktop.