Giới thiệu LEarn Anything

LEarn Anything là một dự án nội dung học tập chia sẻ các chủ đề chính gồm công nghệ, năng suất, phát triển bản thân. Các kênh thông tin của dự án bao gồm Blog, Khóa họckênh LEarn Anything trên Youtube.

Digital Garden không phải là Blog

Lưu ý: Các ý tưởng và nội dung được chia sẻ tại đây không mang tính chất hoàn thiện và trau chuốt như nội dung Blog. Đó có thể là những đoạn đánh dấu trong các cuốn sách hay, cũng có thể những ý tưởng thú vị.
Điều này thúc đẩy việc viết và chia sẻ những nội dung cập nhật nhất thay vì tối ưu SEO hay đợi đến khi hoàn thiện và thực tế có những thứ sẽ không bao giờ hoàn thiện. Bạn có thể tham khảo những nội dung chia sẻ và góc nhìn của tác giả với dưới dạng các ghi chú trong "khu vườn" Digital Garden cho các chủ đề xung quanh cuộc sống và công việc.

:art:  Bạn đang xem trang web được xây dựng với nền tảng tạo trang tĩnh Jekyll sử dụng Yet another theme (YAT) mang phong cách thanh lịch với giao diện phẳng hiện đại và chế độ dark mode dễ chịu, phù hợp cho những người ưa sự đơn giản.